Czy GOPS może wydać decyzję rozkładającą na raty nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 3 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba ma przyznane świadczenie pielęgnacyjne, w okresie od 01.06.2022 do 30.06.2022 pracowała, w związku z tym, została wydana decyzja ustalająca nienależnie pobrane świadczenie za ww. okres (dnia 31.01.2023 r.), od ww. decyzji strona złożyła odwołanie, SKO utrzymało w mocy decyzję tutejszego Organu.

Obecnie strona złożyła podanie o rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia. W sierpniu 2023 r. Wojewoda ustalił, że w sprawie świadczeń rodzinnych mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego od 1 maja 2023 r., (gdyż mąż strony pracuje za granicą).

Czy GOPS może wydać decyzję rozkładającą na raty w miesiącu wrześniu 2023 r. (dotyczącą okresu VI 2022 r.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX