Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona miała przyznane świadczenia rodzinne na okres 2014/2015. W dniu 10 kwietnia 2015 r. strona zwróciła się z prośbą o wstrzymanie wypłaty i przekazanie dokumentów do ROPS-u w celu sprawdzenia, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ponieważ ojciec dziecka podjął pracę od 9 kwietnia 2015 r. w Niemczech. Dokumenty zostały przekazane do ROPS-u. W dniu 26 września 2016 r. wróciły wszystkie dokumenty z ROPS-u wraz z pismem, że w sprawie nie jest możliwe ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Co teraz powinien zrobić GOPS, skoro okres zasiłkowy skończył się w dniu 31 października 2015 r.?

Czy zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych prawo do świadczeń rodzinnych wygasło?

Czy stronę należy o tym powiadomić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?