Czy GOPS czy córka strony powinna wystąpić do Sądu o umieszczenie osoby, która nie jest w stanie wyrazić swojej woli w DPS wskazanym w decyzji kierującej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Liszka-Sułkowska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy skierowania do DPS.

Strona złożyła wniosek o umieszczenie w DPS w roku 2014, po skompletowaniu dokumentacji GOPS wydał decyzję o skierowaniu do określonego typu ze wskazaniem. Strona kilka razy wysłała prośbę do PCPR o przesunięcie terminu umieszczenia w DPS. Na skutek pogorszenia stanu zdrowia rodzina umieściła stronę w prywatnym DPS, gdzie strona przebywa do dnia dzisiejszego.

Aktualnie PCPR wystąpił do GOPS pisemnie o weryfikacje stanowiska strony i przesłanie pisemnego oświadczenia, czy strona decyduje się na przyjęcie do przedmiotowego DPS, czyli wskazanego w decyzji kierującej w roku 2014. Pracownik wystąpił pisemnie do OPS, na którego rejonie mieści się prywatny DPS, w którym przebywa strona. Otrzymał pisemną informację, że ze względu na stan zdrowia strona nie jest w stanie określić swojej woli. Pracownik wystąpił do prywatnego DPS o wydanie zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia.

Czy GOPS czy córka strony powinna wystąpić do Sądu o umieszczenie w DPS wskazanym w decyzji kierującej w roku 2014?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX