Czy gminy zobowiązane są do podjęcia uchwały ws. oceny aktualności studium uwarunkowań i planów miejscowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy gmina nie podjęła w bieżącej kadencji uchwały o ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, po wejściu w życie nowelizacji ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p. z dnia 7 lipca 2023 r. gminy zobowiązane są do podjęcia uchwały ws. oceny aktualności studium uwarunkowań i planów miejscowych zgodnie z art. 32 u.p.z.p., który w obecnym brzmieniu odnosi się do planu ogólnego?

Z uwagi na to, iż w tej kadencji żadna gmina praktycznie nie jest w stanie odnieść się do planu ogólnego, to czy jest zasadne sporządzanie analizy na podstawie przepisu art. 32 u.p.z.p. w brzmieniu sprzed 24.09.2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX