Czy gminna komisja posiada kompetencję do opiniowania wydatków ujętych w preliminarzu w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych jest uprawniona do opiniowania wydatków na zadania zawarte w preliminarzu wydatków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej?

Kto posiada uprawnienia w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX