Czy gmina, zapewniając naukę religii oraz ponosząc koszty z tym związane, może odmówić podpisania porozumienia z inną gminą? - OpenLEX

Czy gmina, zapewniając naukę religii oraz ponosząc koszty z tym związane, może odmówić podpisania porozumienia z inną gminą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina utworzyła dla uczniów szkół dla których jest organem prowadzącym na terenie swojej gminy dwa punkty katechetyczne przy parafiach i zatrudniła katechetów. Zostały też podpisane porozumienia pomiędzy proboszczami a wójtem w sprawie organizacji nauki religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych, w którym wykazano szkoły, których objęci są uczniowie ww gminy, oraz uregulowano również koszty utrzymania punktów. Pomimo tego niektórzy rodzice posyłają swoje dzieci do punktów katechetycznych w innych gminach. Czy gmina, zapewniając naukę religii oraz ponosząc koszty z tym związane, może odmówić podpisania porozumienia z inną gminą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX