Czy Gmina X może złożyć wniosek sama do siebie oraz przeprowadzić postępowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina X jest inwestorem oraz właścicielem działki, na której planuje dokonać rozbudowy oczyszczalni ścieków wymagającej uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Gmina X zamierza złożyć wniosek o przeprowadzenie takiego postępowania.

Czy Gmina X może złożyć wniosek sama do siebie oraz przeprowadzić postępowanie?

Jeśli nie, to jaka obowiązuje procedura i jaki organ wydaje decyzję środowiskową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX