Czy gmina uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego udostępnienia jej systemu do głosowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 29 sierpnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Zastanawiamy się nad zawarciem umowy na bezpłatne udostępnienie systemu do głosowania na użytek przeprowadzenia sesji zdalnej dla rady miasta. Dostaliśmy na miesiąc za darmo wersję testową programu, ale w związku z koniecznością zabezpieczenia naszych interesów,oraz zawarcia umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania chcieliśmy podpisać umowę bez kosztów. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 CIT jednostki budżetowe są zwolnione podmiotowo z tego podatku, ale licencja de facto będzie wykorzystywana przez jednostkę samorządu terytorialnego, a dokładniej jeden z jej organów.

Czy udostępnienie produktu do użytkowania bez pobierania za to wynagrodzenia może skutkować powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

Czy po stronie gminy wystąpi konieczność zapłaty podatku, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX