Czy gmina powinna zmienić klasyfikację budżetową zakupionej wartości niematerialnej i prawnej, którą przekazuje aportem do spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina w kwietniu 2021 roku zakupiła program dla budowy paneli fotowoltaicznych, który został zaklasyfikowany do klasyfikacji budżetowej (rozdział 40095, paragraf 6050), za kwotę 11.700,00 zł. Przyjęto program na stan księgowaniem 020/080. W lipcu 2021 roku przekazuje ten program do spółki, w której jest udziałowcem (ale nie jedynym) w zamian za udziały w tej spółce.

Czy musimy zmieniać klasyfikację budżetową, z której zakupiono program na paragraf 6030 jako wniesienie wkładów, czy nie ma to tu znaczenia i jest to po prostu przekazanie wartości niematerialnej i prawnej i będzie księgowane 030/800 i 800/020?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX