Czy gmina powinna odmówić zatwierdzenia podziału wskazując, że szerokość pasa jest niewystarczająca? - OpenLEX

Czy gmina powinna odmówić zatwierdzenia podziału wskazując, że szerokość pasa jest niewystarczająca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do urzędu wpłynął wniosek o podział nieruchomości na podstawie art. 95 pkt 7 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) – dalej u.g.n. Właściciel we wniosku wskazał, że celem podziału jest wydzielenie działki nr 119/1 niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego oraz pozostałej części - działki nr 119/2. Działka nr 119/1 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, natomiast działka nr 119/2, która została wydzielona jako reszta o kształcie siekierki z drogą połączona jest poprzez sięgacz o długości ok 91 m i szerokości od 4,6 - 5 m. Na sięgaczu znajduje się słup energetyczny, który zawęża go do szerokości ok. 3 m.

Czy gmina powinna odmówić zatwierdzenia podziału wskazując, że szerokość pasa niezbędnego do zapewnienia prawidłowego bezpiecznego i bezawaryjnego przejazdu w miejscu słupa jest niewystarczająca?

Czy jednak powinna zatwierdzić podział?

Na jakie orzeczenia można się powołać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX