Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2019 r.

PYTANIE

Czy gmina może zróżnicować stawki opłat za odpady dla osób zbierających popiół i dla tych, którzy nie mają popiołu?

Rada Miejska wybrała metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Obecnie w gminie funkcjonują dwie stawki opłat 7,50 zł za odpady selektywne i 14,00 zł za odpady niesegregowane.

Czy można ustalić więcej niż dwie stawki opłat tj. - odpady zbierane selektywnie razem z popiołem (stawka np. 10,00 zł), odpady zbierane selektywnie bez popiołu (dla tych osób które nie wytwarzają popiołu) (stawka np. 7,00 zł), odpady zmieszane z popiołem (stawka np. 16,00 zł), odpady zmieszane bez popiołu (dla osób, które nie wytwarzają popiołu) (stawka np. 14,00 zł). Powyższe zróżnicowanie wynika z faktu, iż osoby zamieszkujące w nieruchomościach wielorodzinnych z reguły nie mają możliwości segregowania odpadów, a raczej prawidłowego wywiązywania się z selektywnej zbiórki np. zadeklarowanej w deklaracji, w związku z czym większość wspólnot decyduje się na zbiórkę odpadów niesegregowanych, co skutkuje wyższą opłatą.

Czy gmina wybierając metodę opłaty w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość może wprowadzić uchwałą cztery stawki opłat w zależności od tego, czy mieszkańcy zbierają popiół?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację