Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 2 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2020 r.

PYTANIE

Czy gmina może zawierać umowy ze szkołami, ośrodkami na dowóz szkolnym busem dzieci niepełnosprawnych z terenu danej gminy na zajęcia? W sytuacji, gdy kilku rodziców składa wniosek o zwrot kosztów, w którym wskazany jest dowóz dziecka do ośrodka na terenie innej gminy busem szkolnym tego ośrodka. Czy można zawrzeć umowę czy porozumienie ze szkołą/ośrodkiem, aby te wszystkie dzieci były dowożone na zajęcia busem szkolnym a gmina zawra