Czy gmina może zakupić dla swojej gminnej jednostki organizacyjnej utworzonej w formie samorządowego zakładu budżetowego samochód specjalistyczny do udrażniania kanalizacji i wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina może zakupić dla swojej gminnej jednostki organizacyjnej utworzonej w formie samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej samochód specjalistyczny do udrażniania kanalizacji i wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy.

Pojazd miałby zostać zakupiony od Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o w ramach ogłoszonego przez wymieniony zakład przetargu ofert na "Sprzedaż samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji...." Nadmienię, że przedmiotem działania ZGK jest m.in. eksploatacja, konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej jak również eksploatacja,konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej oczyszczalni ścieków. Cena zakupu przekracza 130.000 zł netto, ale nie przekracza progów unijnych dla dostaw 431.000 euro.

W związku z powyższym, czy gmina może dokonać bezpośredniego zakupu samochodu (środka trwałego) składając ofertę w tym przetargu bez naruszania przepisów Prawa zamówień publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX