Czy Gmina może wystąpić do Zarządu Zlewni o udostępnienie pozwoleń wodnoprawnych z jej terenu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Gmina może wystąpić do Zarządu Zlewni o udostępnienie pozwoleń wodnoprawnych z jej terenu w trybie ustawy z września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176)?

Jeżeli nie, to na jaką ustawę ma się powołać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX