Czy gmina może wykonywać inwestycje na działkach uznanych decyzją starosty za mienie gromadzkie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina może wykonywać inwestycje (jakiekolwiek np. przebudowa drogi, budowa placu zabaw, budowa oświetlenia, remont) na działkach uznanych decyzją starosty za mienie gromadzkie (mienie gminne)?

Dla działek stanowiących mienie gromadzkie, nie został złożony wniosek do wojewody o komunalizację - gmina nie uzyskała jeszcze tytułu prawnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX