Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, jeśli gmina w uchwale o terminie płatności ustaliła możliwość uiszczania rocznej opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości do czerwca lub w dwunastu ratach płatnych co miesiąc, a od września 2020 r. wprowadzając zmiany w prawie miejscowym związane z nowelizacją ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) - dalej u.u.c.p.g., możliwość uiszczania ryczałtu w ratach zostałaby zlikwidowana, gmina może ustalić nowy termin płatności dla tej części opłaty ryczałtowej za 2020 r., która jeszcze nie została opłacona przez osoby, które dotychczas korzystały z płatności w ratach?

Jeśli gmina nie może lub nie ustali takiego terminu, jaki będzie termin płatności dla tych zobowiązań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?