Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r.

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej poniżej 5.350.000 euro na budowę domu ludowego w miejscowości X. Obecnie trwa procedura badania ofert. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 28.02.2020 r. - przed wybuchem pandemii związanej z falą zachorowań na COVID-19. Zaistniała sytuacja spowodowała obniżenie wpływów do budżetu gminy z podatków o ok. 30% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Zamawiający obawia się, że nie będzie w stanie sfinansować przedmiotowego zamówienia, gdyż zabraknie środków w budżecie gminy. Zamawiający planuje unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p.

Czy biorąc powyższe pod uwagę, nie będzie to stanowiło naruszenia przepisów ustawy p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?