Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Zarząd dróg wojewódzkich prowadzi zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej polegające na modernizacji drogi wojewódzkiej. W tym samym czasie gmina wystąpiła do zarządcy drogi o wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie oświetlenia drogowego przy tej drodze (co jest zadaniem własnym gminy). Zarządca drogi odmówił wydania warunków, argumentując to faktem, że droga została przekazana wyłonionemu w przetargu wykonawcy, który realizuje to zadanie w formule "zaprojektuj i wybuduj". Czy jest możliwe w tej sytuacji zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) p.z.p. i zlecenie zaprojektowania, uzyskania pozwolenia i wykonania tego oświetlenia wykonawcy realizującemu zadanie modernizacji drogi wojewódzkiej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?