Czy gmina może udzielić dotacji na pokrycie udziału własnego archidiecezji na konserwację zabytku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Archidiecezja Kościoła Katolickiego zwróciła się do Gminy o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ), Priorytetu VIII "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury", zabytkowego kościoła znajdującego się na terenie gminy. Środki pochodzące z dotacji budżetu gminy byłyby wkładem własnym Archidiecezji jaki musi ona zabezpieczyć.

Czy Gmina może udzielić dotacji z budżetu gminy na pokrycie udziału własnego Archidiecezji na konserwację zabytku w ramach realizowanego projektu? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Czy Rada Gminy winna podjąć odrębną uchwałę, dającą delegację Wójtowi do zabezpieczenia tych środków w budżecie gminy? Czy udział własny beneficjenta, może pochodzić również ze środków publicznych (ewentualna dotacja z budżetu gminy na pokrycie udziału własnego Archidiecezji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX