Czy gmina może przyznać pomoc w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" i dożywiać dziecko, które zostało umieszczone w MOS... - OpenLEX

Czy gmina może przyznać pomoc w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" i dożywiać dziecko, które zostało umieszczone w MOS poza tą gminą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina może przyznać pomoc w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" i dożywiać dziecko, które zostało umieszczone w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym poza tą gminą?

Ponadto należy zaznaczyć, że dziecko jest umieszczone w spokrewnionej pieczy zastępczej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX