Czy gmina może przekazać darowiznę rzeczową dla stowarzyszenia, któremu równolegle udziela dotacji na sfinansowanie zleconego... - OpenLEX

Czy gmina może przekazać darowiznę rzeczową dla stowarzyszenia, któremu równolegle udziela dotacji na sfinansowanie zleconego zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje prawna możliwość przekazywania darowizn przez gminę na rzecz stowarzyszeń?

Gmina ma przekazać darowiznę rzeczową na rzecz stowarzyszenia, które to stowarzyszenie otrzymuje dotację z budżetu gminy na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Przedmiot darowizny miałby zostać sfinansowany ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?