Czy gmina może odmówić OSP zapłaty faktury, która jest na gminę, i która dotyczy zakupu energii elektrycznej budynku OSP czy... - OpenLEX

Czy gmina może odmówić OSP zapłaty faktury, która jest na gminę, i która dotyczy zakupu energii elektrycznej budynku OSP czy ubezpieczenia, gdy budynek i grunt jest własnością OSP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mając na uwadze art. 10 ustawy z 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490) – dalej u.o.s.s.p., czy gmina może odmówić OSP zapłaty faktury, która jest na gminę, i która dotyczy zakupu np. oleju opałowego energii elektrycznej budynku OSP, czy jego ubezpieczenia w przypadku, gdy budynek i grunt jest własnością OSP?

OSP nie otrzymują już dotacji z gminy, lecz wszystkie faktury mają być wystawiane na gminę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX