Czy gmina może naliczać odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku opóźnień w płatnościach otrzymywanych od przedsiębiorców?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina w ramach swojej działalności świadczy usługi na podstawie umów cywilnoprawnych tj. w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, najmu mieszkalnego i użytkowego, dzierżawy, użytkowania wieczystego.

Czy mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2022 r. C-327/20 w zakresie pojęcia "transakcji handlowej", Gmina ma prawo (i powinna) stosować przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a więc naliczać odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku opóźnień w płatnościach otrzymywanych od przedsiębiorców z wyżej wymienionych tytułów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX