Czy gmina może dokonać kontroli nieruchomości tj. udać się tam celem sprawdzenia, ile osób na niej zamieszkuje?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2020 r.

PYTANIE

Gmina wszczęła postępowanie w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec niezłożenia deklaracji.

Czy gmina może dokonać kontroli nieruchomości tj. udać się tam celem sprawdzenia, ile osób na niej zamieszkuje?

Jeśli tak, to jak to powinno wyglądać?

Czy kontroli tej powinien dokonać pracownik urzędu gminy samodzielnie czy np. w obecności policji/straży miejskiej, czy to policja/straż miejska na prośbę gminy podejmuje takie działania?

Jaka jest podstawa prawna takiego działania?

Czy może straż miejska/policja wykonuje takie czynności po złożeniu zawiadomienia przez gminę o niezłożeniu deklaracji?

Czy na etapie wszczętego postępowania w celu ustalenia wysokości opłaty można jednocześnie nałożyć na osoby, które nie złożyły deklaracji mandat na podstawie art. 10 ust. 2b ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) – dalej u.u.c.p.g.?

Jeśli tak, to jak powinna wyglądać taka procedura?

Czy gmina powinna złożyć zawiadomienie o niezłożeniu deklaracji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX