Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2009 r.

PYTANIE

Czy gmina ma prawo przyznać dotację dla przedszkola niepublicznego w okresie przerwy w prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych (faktyczna liczba wychowanków w miesiącu lipcu i sierpniu wynosi - 0)?

Dodam, że przedszkole ma w swoim statucie wpis, że jest placówką nieferyjną, a okres przerwy wakacyjnej ustala organ prowadzący, w tym wypadku stowarzyszenie.

Jeżeli stowarzyszenie ustaliło przerwę wakacyjną w przedszkolu - dwa miesiące, czy za ten okres gmina ma udzielać dotację?

A co byłoby gdyby przerwa trwała 3, 4 albo 6 miesięcy?

Przedszkole nie pobiera czesnego, ale prowadzi dziennik obecności. Dzieci do przedszkola przyjmowane są na podstawie karty przyjęć na rok szkolny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację