Czy gmina ma obowiązek zapewnienia dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń uczęszczał do szkoły powszechnej obwodowej. We wrześniu tego roku otrzymał orzeczenie o potrzebie kształcenia i orzeczenie na niedosłuch. Dalej kontynuuje naukę w tej szkole, ale po przeprowadzce już nie obwodowej. Czy musimy zapewnić dowóz tego ucznia do tamtej szkoły jako gmina. Nadmieniam, że uczeń ten może kontynuować naukę w naszej szkole powszechnej (na tych samych zasadach), ale rodzice nie przenieśli ucznia tylko chcą dowozu.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access