Czy gmina ma obowiązek zapewnić uczniowi niepełnosprawnemu dowóz do szkoły ponadpodstawowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń ma ukończone 18 lat i od września rozpoczyna naukę w szkole ponadpodstawowej (pomoc kucharza szkoła branżowa). Posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym wystawione ze względu na niepełnosprawność sprzężoną (słabosłyszenie, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim). Czy gmina ma obowiązek zapewnić uczniowi bezpłatny transport do szkoły ponadpodstawowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX