Czy gmina ma obowiązek wypłacania zwiększonej dotacji na dziecko niepełnosprawne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., dotacja dla przedszkoli niepublicznych przysługuje na każdego ucznia i niepełnosprawnego również - "pod warunkiem...".

Organ prowadzący PN zgłosił zgodnie z prawem, planowaną ilość dzieci, z tym że nie zgłosił dziecka niepełnosprawnego do SIO na dzień 30 września 2011 r. i nie zamieścił adnotacji w zgłoszeniu, że takie dziecko będzie uczęszczało do ww. przedszkola.

Wniosek o zwiększenie dotacji wpłynął do gminy w marcu 2012 r.

Czy gmina ma obowiązek wypłacenia zwiększonej dotacji na to dziecko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX