Czy gmina ma obowiązek prowadzenia rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i publikowania go w BIP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca - dystrybutor napojów alkoholowych wystąpił z wnioskiem w trybie informacji publicznej o udostępnienie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Czy gmina ma obowiązek prowadzenia takiego rejestru i opublikowania go w BIP?

Dane dostępne są w CEIDG - możliwość wyszukiwania po kodzie PKD i miejscu sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, czy musimy odpowiadać dystrybutorowi, czy tylko poformować, że dane są dostępne w CEIDG?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX