Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko z terenu naszej gminy zostało umieszczone w pieczy zastępczej, tj. placówce opiekuńczo - wychowawczej. W ubiegłym roku w sierpniu dziecko uciekło z placówki i jest poszukiwane przez policję.

Czy nasza gmina zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma obowiązek ponosić koszty utrzymania dziecka w placówce skoro w niej nie przebywa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?