Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2011 r. zlikwidowano szkołę podstawową. Emeryci - pracownicy obsługi zostali wskazani przez organ prowadzący do objęcia ich opieką socjalną przez inną szkołę, prowadzoną przez gminę. Czy gmina ma obowiązek lub możliwość objęcia opieką socjalną pracownika obsługi, który z chwilą likwidacji szkoły przeszedł na świadczenie przedemerytalne, a od lipca 2014 r. nabył prawa emerytalne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?