Czy gmina jest zobowiązana zwrócić rodzicowi koszty przewozu dziecka niepełnosprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzic dziecka niepełnosprawnego zwrócił się do gminy z wnioskiem o zwrot kosztów przewozu dziecka na warsztaty terapii zajęciowej. Dziecko ukończyło 18 lat oraz zakończyło edukację szkolną w czerwcu 2020 r. Od września 2020 r. uczęszcza na warsztaty terapii zajęciowej. Czy w takim przypadku gmina jest zobowiązana zwrócić rodzicowi koszty przewozu dziecka niepełnosprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX