Czy gmina jest zobowiązana zapewnić dowóz do żłobka niepublicznego dziecku dwuletniemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina jest zobowiązana zapewnić dowóz do żłobka niepublicznego dziecku dwuletniemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Rodzic dziecka dwuletniego, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - wydane przez publiczna poradnię ze względu na autyzm, zwrócił się z prośba o zapewnienie dowozu z domu do niepublicznego żłobka. Ustawa - Prawo oświatowe reguluje dowóz uczniów, dzieci i dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół. W ustawie o opiece nad dziećmi do lat trzech, nie jest nałożony obowiązek dowozu dzieci do placówek opieki nad dziećmi do lat 3.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX