Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zawiera w trybie ofertowym umowy cywilnoprawne z przedsiębiorcami będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG. Przedmiotem tych umów jest głównie realizacja celów publicznych, np. odśnieżanie dróg gminnych. W umowach tych znajdują się takie dane osobowe wykonawców jak: imię i nazwisko, adres prowadzonej działalności gospodarczej, nr NIP, REGON, nr telefonu. Po wykonanych usługach wykonawcy wystawiają faktury VAT, które gmina rozlicza we własnym zakresie (nie przekazuje ich zewnętrznemu biuru rachunkowemu).

Czy w takiej sytuacji gmina jest administratorem danych osobowych wykonawców w rozumieniu RODO? Jeżeli tak, czy gmina musi uzyskać zgodę wykonawcy na przetwarzanie jego danych osobowych, a także czy na gminie spoczywa obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?