Czy gmina dowożąc dzieci niepełnosprawne do szkół zlokalizowanych poza terenem tej gminy, własnym środkiem transportu powinna... - OpenLEX

Czy gmina dowożąc dzieci niepełnosprawne do szkół zlokalizowanych poza terenem tej gminy, własnym środkiem transportu powinna uzyskać zezwolenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina dowożąc dzieci niepełnosprawne do szkół zlokalizowanych poza terenem tej gminy, własnym środkiem transportu powinna uzyskać licencję, zezwolenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX