Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina wykonuje przebudowę drogi publicznej gminnej, przechodzącej przez teren strefy ekonomicznej. Droga gminna będąca przedmiotem inwestycji, komunikuje z inną drogą publiczną gminną, prowadzącą z kolei, do drogi powiatowej i krajowej, wyłącznie działki będące własnością strefy, na których jest już prowadzona działalność przez przedsiębiorców jak również komunikuje działki przeznaczone przez strefę do sprzedaży na podobne cele. Strefa, na podstawie zawartego porozumienia, zobowiązała się do częściowego pokrycia kosztów przebudowy drogi gminnej.

Czy w opisanej wyżej sytuacji gmina ma obowiązek wystawienia dla strefy fakturę VAT na wartość umówionej części kosztów, w zamian za prawo do korzystania przez strefę z drogi gminnej, do celów gospodarczych strefy?

Czy taka faktura będzie uprawniała gminę do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu robót budowlanych poniesionych przy przebudowie tej drogi gminnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację