Czy gmina aktualnie miejscowo właściwa powinna wypłacić świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny od sierpnia czy od czerwca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 10 sierpnia 2022 r. wnioskodawczyni złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego z uwagi na posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności przez małoletnie dziecko.

Strona spełnia wszystkie przesłanki do przyznania świadczeń. Orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane w dniu 21 lipca 2022 r., natomiast wniosek na orzecznictwo został złożony w dniu 13 czerwca 2022 r.

Mając na względzie brzmienie art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, OPS na wniosek złożony w sierpniu powinien wypłacić świadczenie z wyrównaniem od czerwca. Wnioskodawczyni dodatkowo oświadczyła, że zamieszkuje na terenie aktualnej gminy od 1 sierpnia 2022 r., poprzednio mieszkała na terenie innej gminy.

Czy w takim przypadku, gmina aktualnie miejscowo właściwa powinna wypłacić świadczenia od sierpnia (od tego miesiąca stała się gminą właściwą), czy od czerwca (czyli także za okres, kiedy nie była gminą właściwą do wypłaty świadczeń)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX