Czy gazownia w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane musi wykazać, że ma zgody wszystkich właścicieli posiadających udział w gruncie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gazownia chce wybudować gazociąg na terenie działki, na której istnieje budynek mieszkalny wielorodzinny zarządzany przez wspólnotę mieszkaniową. Właściciele poszczególnych mieszkań mają swoje udziały w gruncie.

Czy gazownia w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane musi wykazać, że ma zgody wszystkich właścicieli posiadających udział w gruncie, czy jednak wystarczy jedynie wykazanie zgody wspólnoty mieszkaniowej?

Czy poszczególne osoby posiadające swój udział w gruncie będą stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę?

Czy stroną będzie jedynie wspólnota mieszkaniowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX