Czy funkcjonariusz zatrudniony w Straży Miejskiej, który został skazany prawomocnym wyrokiem w trakcie trwania stosunku pracy za przestępstwo zniesławienia, może dalej pracować w Straży Miejskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy funkcjonariusz zatrudniony w Straży Miejskiej, który został skazany prawomocnym wyrokiem w trakcie trwania stosunku pracy za przestępstwo z art. 212 ustawy z dnia 6.06.1997 r. - Kodeks karny, może dalej pracować w Straży Miejskiej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX