Czy fundacja wpisana również do rejestru przedsiębiorców zwolniona jest z obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy fundacja (podmiot wpisany także do rejestru przedsiębiorców) zatrudniająca pracowników na podstawie umów o pracę ma obowiązek opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Z jakiego przepisu wynika ewentualne zwolnienie z opłacania składki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX