Czy fundacja powinna pilnować poziomu wynagrodzeń swoich pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy fundacja mająca statut organizacji pożytku publicznego nieprowadząca działalności gospodarczej może zatrudniać pracowników w ramach umowy o pracę powyżej limitu stanowiącego trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za okres ostatnich 3 miesięcy, ogłoszonego przez prezesa GUS za rok?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access