Czy formularze ocen winny być przechowywane w aktach osobowych członków zarządu banku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szachniewicz Dominika
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada Nadzorcza banku dokonuje oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku na podstawie Metodyki KNF i wskazanymi w niej formularzami ocen.

Członkowie Zarządu składają do Rady wypełnione formularze ocen, na podstawie których Rada Nadzorcza ocenia odpowiedniość danego członka Zarządu.

Czy formularze ocen winny być przechowywane w aktach osobowych członków Zarządu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX