Czy fizjoterapeuta wpisany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako wykonujący praktyki zawodowe fizjoterapeutów może stosować stawkę zdrowotną podatku od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot zajmujący się działalnością rehabilitacyjną prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG (PKD 86.90). Podmiot ten nie posiada wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lecz posiada wpis jako wykonywanie praktyk zawodowych fizjoterapeutów.

Czy w związku z powyższym może on zastosować zwolnienie z tyt. podatku od nieruchomości jako podmiot udzielający świadczenia zdrowotne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX