Czy firmy przekazujące do Instalacji Regionalnej odpady o kodach: 20 03 03, 20 02 03, 20 02 01, 20 03 01 mogą je przykazywać na KPOK?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2020 r.

PYTANIE

Czy firmy przekazujące do Instalacji Regionalnej odpady o kodach: 20 03 03 (odpady z czyszczenia ulic i placów - chodzi o odpady z koszy ulicznych), 20 02 03 (np. odpady z cmentarzy), 20 02 01 (odpady z utrzymania miejskich terenów zielonych), 20 03 01 (odpady zmieszane) mogą je przykazywać na KPOK?

Nie są to odpady z gospodarstw domowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX