Czy firma zbierająca odpady niebezpieczne w postaci akumulatorów zobowiązana jest do naklejania "etykiety", jeżeli w jednym czasie magazynuje mniej niż 1 Mg tych odpadów zgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada zezwolenie na zbieranie odpadów żelaznych i nieżelaznych oraz zużytych akumulatorów. W przypadku odpadów akumulatorów posiada opinię o niepalności, dopuszczona ilość magazynowanych akumulatorów w jednym czasie to maksymalnie 1 Mg.

Czy w przypadku posiadania takiej opinii firma nie jest zobowiązana do posiadania monitoringu miejsc magazynowania odpadów?

Czy jednak ze względu na to, że są to odpady niebezpieczne, monitoring będzie wymagany?

Druga kwestia to czy firma zbierająca odpady niebezpieczne w postaci akumulatorów zobowiązana jest do naklejania "etykiety" (dla odpadów niebezpiecznych), jeżeli w jednym czasie magazynuje mniej niż 1 Mg tych odpadów zgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX