Czy firma zajmująca się remontami i likwidacjami odwiertów, przy których powstają odpady niebezpieczne w postaci płuczki w ilości powyżej 1 Mg rocznie, podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma prowadzi usługi serwisowe dla górnictwa otworowego polegające na remontach i likwidacjach odwiertów (przy pomocy urządzeń zamocowanych na ciężarówce), przy których powstają odpady niebezpieczne w postaci płuczki w ilości powyżej 1 Mg rocznie.

Czy w związku z tym firma podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o.?

Czy powinno się sumować ilość wytworzonych odpadów w różnych miejscach?

Czy w zależności od lokalizacji odwiertów należy wydać na każdy oddzielną decyzję?

Czy urządzenie zamontowane na ciężarówce można traktować jako instalację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX