Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X wytwarza i magazynuje rocznie ok. 60 Mg odpadów innych niż niebezpieczne i ok. 15 Mg odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne, o których mowa powyżej, to odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czy firma X określając ilość odpadów, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742) - dalej r.s.w.m.o. (1 Mg odpadów niebezpiecznych i 100 Mg innych niż niebezpieczne) powinna brać pod uwagę odpady w postaci zużytego sprzętu?

Czy firma może skorzystać z wyłączeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 r.s.w.m.o.?

Czy firma X powinna być kwalifikowana i spełniać wymagania według § 4 ust. 1 pkt 2 r.s.w.m.o. czy § 6 ust. 1 r.s.w.m.o.?

Powodem zadania pytania jest wskazanie w § 2 ust. 1 pkt 7 r.s.w.m.o., że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do magazynowania odpadów, których sposób magazynowania został określony w art. 43 ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?