Czy firma wytwarzając tylko "jeden kod odpadów" poza kartami przekazania odpadów musi tworzyć także karty ewidencji odpadów, gdy wytwarza powyżej 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma wytwarzając tylko "jeden kod odpadów" poza kartami przekazania odpadów musi tworzyć także karty ewidencji odpadów, gdy wytwarza powyżej 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne?

Firma raz w miesiącu przekazuje wytwarzanie przez siebie odpady uprawnionemu odbiorcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX