Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach statutowej działalności zarządu dróg wykonywane są m.in. roboty:

- malowanie poziome dróg (farby na bazie rozpuszczalników w opakowaniach w formie puszek stanowiących odpad) – ok. 500 puszek rocznie;

- mechaniczne koszenie poboczy i pasów drogowych – materiał zielony pozostawiany jest w miejscu koszenia (ulega biodegradacji;

- przycinki drzew i krzewów w pasach drogowych wykonywane służbami własnymi lub systemem zleconym (odpad w postaci "gałęziówki") – ilość kilkadziesiąt ton w skali roku;

- roboty porządkowe polegające na mechanicznym zamiataniu powierzchni dróg, w wyniku którego powstaje odpad organiczny w postaci piasku, ziemi i innych zanieczyszczeń – częstokroć zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi i innymi materiałami (kawałki szkła, plastiku itp.) – w ilości kilkudziesięciu ton w skali roku.

Czy firma wykonująca tego rodzaju działalność podlega rejestracji w BDO i czy należy prowadzić ewidencję takich odpadów? Jeżeli tak, to których?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?