Czy firma ubiegająca się o pozwolenie na wytwarzanie odpadów może odpad o kodzie 03 01 05 zagospodarować jako materiał grzewczy we własnej spalarni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma ubiegająca się o pozwolenie na wytwarzanie odpadów może odpad o kodzie 03 01 05 zagospodarować jako materiał grzewczy we własnej spalarni?

Firma powołuje się na rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Czy spalanie tych odpadów nie będzie już procesem unieszkodliwiania, a co się z tym wiąże podmiot musi się ubiegać o pozwolenie na przetwarzanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX